NOVO ZVOLENÝ VÝBOR :                                                 DOPRAVNA KOMISIA:

(v zložení)                                                                             (v zložení)          

Predseda: MATALÍK Peter                                                  Predseda: VRÁBEĽ Peter

Tajomník: KĽOC Štefan                                                      Člen: BAČENKO Marián

Pokladník: MIŠENKO Jozef                                                Člen: FIGURA Martin

Výcvikár: GENČÚR František

Člen výboru: BAČENKO Marián

 

 REVÍZNA KOMISIA:

(v zložení)

 

ŠTOFANIK Štefan

VOLK HUDÁK Karol

kLEMBARA Ján st.

ĎURICA Miroslav

ADAMKO Ondrej

BUJŇÁK Vincent