O nás

Po prvom roku fungovania nášho OZ Sabinov (2009)  som menil úvodník a vítal vás na stránke úspešných majstrov Slovenska (viď foto.  V roku 2010 pribudol úspech v podobe  Olympijských reprezentantov kde hneď tri holuby nášho OZ reprezentovali Slovensko na Olympiáde v Poznani

A veruže ani rok 2011 sa nedal zahanbiť a ja vás vítam na stránke OZ z ktorého pochádza Generálny majster Slovenska 2011a rok 2011 bol aj úspešným po stránke výstavníckej a holub chovateľa Slavomíra Kleina 07-SK-02516-516   nás reprezentoval na stredoeurópskej výstave v Budapešti v kategórii štandard.

 Verím že našim chovateľom ale hlavne ich zverencom bude šťastena naklonená aj v tej nasledujúcej sezóne 2014 a v úvodníku pribudnú ďalšie a ďalšie úspechy našich chovateľov.

Na záver tohto novoročného úvodníka chcem popriať všetkým tak našim chovateľom ako aj ostatným návštevníkom tejto stránky hlavne pevné zdravie k tomu potrebné šťastie a veľa potrebnej  rodinnej a chovateľskej pohody v roku 2014.

 

Niekoľko technických údajov:

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Sabinov je relatívne mladým oblastným združením.       Vzniklo znovurozdelením OZ Prešov v roku 2009 na OZ Prešov a OZ Sabinov.

V súčasnosti združuje päť  Základných organizáciach - Sabinov, Lipany, Torysa, Brezovica  a Ľubotín  celkove s počtom 111 chovateľov poštových holubov.

Táto webová stránka bola vytvorená za účelom umožnenia chovateľom podrobnejšie sledovať dianie v Oblastnom združení a zároveň propagovať krásy nášho športu pre širokú chovateľskú aj nechovateľskú verejnosť.

Prajem Vám príjemné strávený čas pri sledovaní tejto stránky.

V prípade otázok a postrehov kontaktujte prosím správcu tejto stránky.