Výbor OZ SABINOV

 

       
Predseda MATALIK Peter 0907 158 728 matalik@centrum.sk
Tajomník KĽOC Štefan 0915 944 243 kloc.stefan@centrum.sk
Výcvikár GENČUR František  0918 244 043  
Pokladník MIŠENKO Jozef     
Člen výboru BAČENKO Marián    

 

Revízna komisia OZ SABINOV

 

       
Predseda       VRABEĽ Peter       
Člen  BAČENKO Marián          
Člen FIGURA Martin    

 

Kontakty ZO

 

         
ZO Sabinov 03501 Ing. MOJZEŠ Jaroslav 0903 656 266 jaromoj@gmail.com
ZO Lipany 03502 IŠTVAN Milan 0908 883 507  
ZO Torysa 03503 RABATIN Jozef 0907 293 669 jozef-rabatin@centrum.sk
ZO Brezovica   03504 KĽOC Štefan 0915 944 243 kloc.stefan@centrum.sk
ZO Ľubotín 03505 ČATLOŠ Pavol 0915 869 382  
ZO Lesík 03507 Genčúr František 0905 7717 93 fgencur@centrum.sk