**********

Konferencia spojená s vyhodnotením sezóny 2016 sa

 uskutoční dňa 22.1.2017 /nedeľa/ v reštauráci 

Brezovica so začiatkom o 13:00 hod.

**********