Zápisnica z konferencie OZ CHPH Sabinov, konanej v Brezovici 22.1.2017

                                                                                                                         **klik pre stiahnutie**

 

*Majstri OZ-Sabinov za sezónu 2016*

Mladé a staré holuby

     

                    Mladé PH                                          Staré PH

-----------------------------------------------------

Fotoalbum :


Vyhodnocovacia schôdza a odovzdanie cien víťazom a jubilantom 22.01.2017
                                                                                                                                                                    *Klik*